Spis treści

  • Stanisław Judycki, Sceptycyzm i dowód ontologiczny
  • Arkadiusz Gut, Fregego krytyka dowodu ontologicznego
  • Gerd Haeffener, Problem pojęcia istoty
  • Jarosław Jakubowski, Ricoeur a egzystencjalna koncepcja wiecznej teraźniejszości
  • Ilona Błocian, Jung i Bachelard. Problem wyobraźni i mitu
  • Arkadiusz Chrudzimski, Teoria przedmiotów intencjonalnych kontra teoria przysłówkowa
  • Leon Koj, Dorota Leszczyńska, Czy Parmenides był ewentystą?
  • Ludmiła Olszewska, Perdurantyzm a problem zmiany
  • Renata Ziemińska, Absolutyzm i pluralizm

Recenzja

  • Tadeusz Szubka, Powrót do racjonalizmu?, Rec. z: Christopher Peacocke, The Realm of Reason, Oxford Clarendon Press, 2004, ss.X+284.

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 1

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 1 (2005)