Spis treści

 • Sven Rosenkranz, Granice poznania a spór między realizmem i antyrealizmem
 • Eberhard Jungel, Śmierć Sokratesa. Śmierć jako oddzielenie ciała i duszy
 • Andrzej Przyłębski, Fenomen śmierci w Heideggerowskim myśleniu bycia oraz w filozofii Georga Simmla. Próba porównania
 • Janusz Salamon, Śmierć i umieranie w „Papirer” Sorena Kierkegaarda
 • Piotr K. Szałek, Karla Jaspersa koncepcja śmierci jako sytuacji granicznej
 • Ireneusz Ziemiński, Zabójstwo jako akt metafizyczny. Na marginesie dramatu Alberta Camusa „Kaligula”
 • Chan-Fai Cheung, Fenomen śmierci i umierania – rozważania o mojej śmiertelności
 • Krystyna Skurjat, Kultura jako wartość i jako system wartości
 • Wojciech Szczerba, Apokatastaza po Orygenesie – casus Grzegorza z Nyssy
 • Tomasz Jarmużek, Rekonstrukcje rozumowania Diodora Kronosa w ontologii czasu punktowego

Recenzje

 • Ireneusz Ziemiński, Skandal śmierci,  Rec. z: Vladimir Jankelevitch, To, co nieuchronne. Rozmowy o śmierci.
 • Renata Ziemińska, Czy prawda schodzi ze sceny? Rec. z: Michael Lynch, True to Life. Why Truth Matters.

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 3

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 3 (2006)