Spis treści

 • Jerzy Pawliszcze, Parmenidesa kula bytu
 • Katarzyna Gurczyńska, Cel wczesnej i późnaj filozofii L.Wittgensteina: ten sam, czy inny?
 • Werner Stegmaier, Śmierć i myślenie  (tłum. Wojciech Krzymiński)
 • Ireneusz Ziemiński, Samobójstwo estetyczne. Na marginesie Quo vadis H. Sienkiewicza
 • Krzysztof Hubaczek, Teodycea braku teodycei. Problem zła w koncepcji J. Hicka
 • Jaromir Brejdak, Zaratustra, adwersarz czy uczeń Jezusa? Porównanie obydwu przesłań

Recenzje

 • Ireneusz Ziemiński, Hermeneutyka jako filozofia pierwsza, Rec. z: A. Przyłębski, Hermeneutyczny zwrot filozofii.
 • Jakub Duraj, Mateusz Bonecki, Heidegger nieautentyczny, Rec. z: K. Sipowicz, Heidegger: degeneracja i autentyczność.
 • Andrzej Przyłębski, W poszukiwaniu granic rozumu, Rec. z: Rolf-Peter Horstmann, Die Grenzen der Vernunft. Eine Untersuchung zu Zielen und Motiven des Deutschen Idealismus.
 • Andrzej Przyłębski, Pytać o życie filozoficznie, Rec. Z: Rolf Kuhn, Leben. Eine Besinnung.
 • Zuzanna Adam, Dwieście lat z Kantem, Rec. z: Z. Zwoliński, M. Potępa (red.), 200 lat z filozofią Kanta.

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 4

 

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 4 (2006)