Spis treści

 • Richard Rorty, Filozofia analityczna a filozofia transformacyjna (tłum. T. Szubka)
 • Tadeusz Szubka, Dwudziestowieczna filozofia analityczna. O pewnej próbie całościowego ujęcia
 • Wacław Janikowski, Normatywna definicja filozofii analitycznej
 • Katarzyna Gurczyńska, Człowiek jako byt otwarty. Próba pozytywnej charakterystyki podmiotu na gruncie filozofii psychologii Ludwiga Wittgensteina
 • Roman P. Godlewski, Trzeci dogmat empiryzmu wyjaśniony, czyli co Donald Davidson miał na myśli, ale jasno tego nie powiedział
 • Renata Ziemińska, Epistemologia pragmatyczna Michaela Williamsa
 • Jacek Moroz, Koncepcja znaczenia w filozofii Kazimierza Twardowskego
 • Piotr Bołtuć, Amerykańska filozofia polityczna. Niedokończona debata
 • Dariusz Juruś, Wokół własności. Próba uporządkowania stanowisk w filozofii politycznej
 • Krzysztof Saja, Internalizm motywacyjny Richarda M. Hare’a

Recenzje

 • Anita Pacholik-Żuromska, Filozofia Donalda Davidsona, Rec. z: Gerhard Preyer: Donald Davidson\’s Philosophy. From Radical Interpretation to Radical Contextualism
 • Marcin Długosz, Wprowadzenie do Sztucznej Inteligencji, Rec. z: Marek J. Kasperski: Sztuczna Inteligencja. Droga do myślących maszyn

In memoriam

 • Ireneusz Ziemiński, Profesor Jan Czerkawski (1939-2007)
 • Tadeusz Szubka, Filozof postanalityczny. Richard Rorty (1931-2007)

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 5

 

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 5 (2007)