Spis treści

  • Piotr Bołtuć, Czy podmiotowość epistemiczna ma znaczenie moralne?
  • Małgorzata Kwietniewska, Zwrot w myśli Heideggera
  • Tomasz Załuski, Ontologia jako koegzystencjalna analityka „bycia-z”
  • Michael Theunissen, Obecność śmierci w życiu (tłum. Jerzy Machnacz, Olgierd Solinski)
  • Andrea Gilardoni, Podstawowy fenomen śmierci według Eugena Finka. Między „polis” a „kosmos” (tłum. Olgierd Solinski)
  • Gerd Haeffner, Życie w obliczu śmierci. Filozoficzne rozjaśnienie sytuacji egzystencjalnej (tłum. Olgierd Solinski)
  • Gunnar Hindrichs, Próba odpowiedzi na pytanie: świat bez śmierci – nadzieja czy obawa? (tłum. Anita Pacholik-Żuromska)

Recenzje

  • Ireneusz Ziemiński, Mądrość Księgi Rodzaju, Rec. z: Marian Grabowski, Historia Upadku. Ku antropologii adekwatnej, Kraków WAM 2006, ss. 400.
  • Krzysztof Czerniawski, Filozofia bez ontologii, Rec. z: Hilary Putnam, Ethics without Ontology, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press 2004, s. XIV+160.

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 6

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 6 (2007)