Spis treści

 • Robert Poczobut, Rodzaje samoświadomości
 • Renata Ziemińska, Samoświadomość i samowiedza z punktu widzenia epistemologii
 • Anita Pacholik-Żuromska, Znaczenie pojęć dla samowiedzy według Christophera Peacocke’a
 • Tomasz Kąkol, Ja z pierwszoosobową perspektywą jako wyznacznik tożsamości osobowej
 • Aleksandra Derra, Naturalizm a fakty semantyczne. Rozważania nad semantycznym deflacjonizmem Paula Horwicha
 • Tomáš Marvan, Dyskusja Davidson-Quine na temat znaczenia i wiedzy. Krótki przewodnik  (tłum. A. Schetz)
 • Jerzy Pawliszcze, „Teraz” u Parmenidesa: B 8.5

Polemiki

 • Paweł Przywara, Czy dowód ontologiczny stanowi ostateczny argument przeciw globalnemu sceptycyzmowi? [Polemika z poglądami S. Judyckiego]
 • Stanisław Judycki, Bóg i dowód

Recenzje

 • Adriana Schetz, Czy możemy spać spokojnie?, Rec. z : Daniel. C. Dennett, Sweet Dreams. Philosophical Obstacles to a Science of Consciousness, Cambridge: MIT Press, 2005, ss. XIII+199.
 • Ireneusz Ziemiński, Ludwig Wittgenstein jako filozof podmiotowości, Rec. z: Katarzyna Gurczyńska, Podmiot jako byt otwarty. Problem podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina, Lublin: Wydawnictwo UMCS, 2007, ss.274.

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 7

 

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 7 (2008)