Spis treści

Recenzja

  • Artur Kosecki (Poland, University of Szczecin), Neopragmatyzm – geneza, historia, definicja. Rec. z: Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm, Toruń: WN UMK 2012.

In memoriam Marian Przełęcki (1923–2013)

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 23

Contents

Review

  • Artur Kosecki, Neopragmatism – Origin, History, Definition. Review of: Tadeusz Szubka, Neopragmatyzm, UMK Toruń 2012.

In memoriam Marian Przełęcki (1923–2013)

Download issue in PDF: Analiza i Egzystencja nr 23

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 23 (2013)