Spis treści

  • Joanna Górnicka, Racje, motywy, tożsamość moralna
  • Przemysław Gut, Czy możliwa jest wolność bez wolnej woli?
  • Wacław Janikowski, Amoralizm i psychopatia
  • Joanna Trzópek, Wolność egzystencjalna, a psychologiczne rozumienia wolności. Czy psychologii jako nauce dostępne są kategorie egzystencjalnej filozofii?
  • Marcin Cichosz, Znaczenie intencji dla moralnej oceny czynu – stanowisko Daniela Wegnera
  • Dorota Czyżowska, O celu i granicach rozwoju moralnego
  • Sylwia Seul-Michałowska, Zasady moralne prezentowane w blogu nastolatka
  • Renata Ziemińska, Etyka troski i etyka sprawiedliwości

Recenzja

  • Ireneusz Ziemiński, Miłość jako racja istnienia, czyli zarys dialogicznej filozofii pierwszej, Rec. z: Marek Szulakiewicz: Dialog i metafizyka. W poszukiwaniu nowej filozofii pierwszej,Wydawnictwo Adam Marszałek: Toruń 2006, ss.288.

In memoriam: Jacek Wojtysiak, Wojciech Chudy (1947-2007)

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 8

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 8 (2008)