Spis treści

 • Stanisław Judycki, Realizm i idealizm: struktura problemu
 • Józef Dębowski, „Putnamizacja absolutnie wszystkiego” i jej epistemologiczne reperkusje
 • Ewa Czesna, Wittgenstein o wiedzy i pewności obiektywnej
 • Paweł Sikora, Kantowska metafizyka percepcji
 • Monika Walczak, Wgląd jako element dynamicznej struktury poznania (na podstawie Insight Bernarda Lonergana)
 • Jakub Jonkisz, Świadomość i subiektywność we współczesnej filozofii umysłu. Razem czy osobno?
 • Marek Szymański, Podstawy abhidharmicznej koncepcji umysłu. Pojęcie świadomości
 • Marcin Miłkowski, O tzw. metaforze komputerowej

Debata: Czy naturalizacja jest nadzieją epistemologii? Dyskusja Okrągłego Stołu na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Warszawie, 15-20 września 2008

 • Renata Ziemińska, Naturalizacja epistemologii. Wprowadzenie do dyskusji
 • Jan Woleński, Naturalizm jako ogólna propozycja epistemologiczna
 • Marcin Miłkowski, Naturalizacja epistemologii a normy. Z najnowszych badań
 • Robert Poczobut, Naturalizm integracyjny
 • Stanisław Judycki, Czy program naturalizacji epistemologii przekracza granice rozumienia?
 • Urszula Żegleń, Epistemologia na rozdrożu? Wyzwanie naturalizmu

Recenzje i sprawozdanie

 • Ireneusz Ziemiński,Czy filozofia jest potrzebna medycynie?, Rec. z: Robert Roczeń: Na pograniczu życia, Wydawnictwo Naukowe Semper: Warszawa 2007, s.197.
 • Katarzyna Szymańska, Percepcja i działanie jako rozłączne funkcje wzroku, Rec. z: David Milner,  Melvyn Goodale, Mózg wzrokowy w działaniu, przełożył Grzegorz Króliczak, Przedmowa Andrzej Klawiter, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2008.
 • Justyna Wodzik, Zdolności poznawcze a płeć, Rec. z: Doreen Kimura: Płeć i poznanie, przełożyła Maja Kamińska, Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy 2006, s. 224.
 • Karolina Barbarska, Kondycja polskiej filozofii, Sprawozdanie z VIII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Warszawie

In memoriam

 • Pamięci Andrzeja Zabłudowskiego (12 V 1938- 11 XI 2008)
 • Profesor Leszek Kołakowski (1927-2009)

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 9

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 9 (2009)