Spis treści

 • Stanisław Judycki, Filozofia i chrystologia
 • Rafał Misiak, Geneza zła w filozofii Sorena Kierkegaarda
 • Dorota Leszczyna, Filozofia egzystencjalna w ujęciu Miguela de Unamuno
 • Anna Brożek, O stylach filozoficznych i dylematach metodologicznych

Dydaktyka filozofii

 • Adam Grobler, Projekt podstawy programowej z filozofii: przeciw stereotypom
 • Maciej Smolak, Jakiej filozofii uczyć w szkole?
 • Elżbieta Konopacka, Różnorodność i znaczenie aktywizujących metod prowadzenia zajęć z filozofii w szkole średniej
 • Paweł Walczak, Metody aktywizujące w nauczaniu filozofii
 • Katarzyna Kuczyńska, O kłopotach z dydaktyką filozofii
 • Tomasz Kwarciński, Agnieszka Salamucha, „Mistrz-uczeń” kontra „usługodawca-klient”.  Refleksje na temat zmiany modelu edukacji
 • Maciej Woźniczka, Alternatywność konwencji kształcenia filozoficznego jako wzorzec edukacyjny
 • Zbigniew Zdunowski, Edukacja filozoficzna wobec wyzwania relatywizmu na przykładzie programu M. Lipmana Filozofia w szkole
 • Piotr Bołtuć, Tajemnice e-learningu w filozofii. Licencjat z filozofii online.

Debata: Model edukacji filozoficznej: istotne zagrożenia na obecnym etapie wprowadzania filozofii do szkoły,ich źródła i konsekwencje. Dyskusja Okrągłego Stołu na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Warszawie, 15-20 września 2008

 • Aldona Pobojewska, Model edukacji filozoficznej. List inicjujący
 • Anna Jedynak
 • O nauczaniu filozofii w szkole
 • Wanda Kamińska, W dobrym tonie jest być „na nie”?
 • Maciej Woźniczka, Głos w dyskusji
 • Aldona Pobojewska, Edukacja filozoficzna – niektóre dylematy i środki zaradcze

Recenzje

 • Ireneusz Ziemiński, Rozum zakorzeniony w boskości?, Rec. z: Krzysztof Mech: Logos wiary. Między boskością a racjonalnością, Instytut Myśli Józefa Tischnera: Kraków 2008.
 • Tadeusz Szubka, O fundamentalnym problemie metafizyki, Rec. z: Jacek Wojtysiak: Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?, TNKUL, Lublin 2008.

In memoriam Profesor Barbara Skarga (1919-2009)

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 10

 

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 10 (2009)