Spis treści

 • Robert Poczobut, Wprowadzenie
 • Stanisław Judycki, Jak powstaje świadomość ciała?
 • Małgorzata Kowalska, Redukcje świadomości i problem trzeciej drogi
 • Robert Poczobut, Świadomość jako system względnie izolowany. U podstaw Ingardenowej ontologii umysłu
 • Marek Hetmański, Ontologiczne aspekty ucieleśnienia i realizacji informacji w umyśle
 • Marcin Miłkowski, Obliczeniowe teorie świadomości
 • Urszula Żegleń, O naturze, rodzajach i sposobie istnienia reprezentacji umysłowych
 • Sebastian Kołodziejczyk, Onto-semantyczny wymiar sporu o istnienie treści niepojęciowej
 • Robert Piłat, Zakorzenienie umysłu w obiektach abstrakcyjnych
 • Piotr Błaszczyk, Liczby rzeczywiste jako przedmiot intencjonalny
 • Józef Bremer, Status ontyczny osoby z perspektywy neuronauk
 • Katarzyna Paprzycka, Problem indywiduacji i internalizacji działań

Recenzja i polemika

 • Ireneusz Ziemiński, Spór o istnienie osoby, Rec. z: Józef Bremer: Osoba – fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność Ja w świetle badań neurologicznych, Aureus: Kraków 2008, ss.488.
 • Katarzyna Gurczyńska-Sady, W obronie podmiotu otwartego, Polemika z recenzją I. Ziemińskiego, Analiza i Egzystencja, 2008, nr 7, s. 168-176.

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 11


 

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 11 (2010)