Spis treści

 • Włodek Rabinowicz, Utylitaryzm preferencji poprzez zmianę preferencji?
 • Krzysztof Saja, Eksperymenty myślowe a utylitaryzm. Odpowiedź na artykuł Włodka Rabinowicza
 • Włodek Rabinowicz, Odwracanie ról. Odpowiedź na artykuł Krzysztofa Saji
 • Artur Szutta, Czy naturalistyczna etyka jest możliwa?
 • Adrian Kuźniar, Naturalizacja języka etycznego w ramach ekspresywizmu, czyli o owocności perspektywy ewolucjonistycznej w metaetyce
 • Joanna Trzópek, Etyczny mózg. Czy należy bać się naturalizacji etyki?
 • Adriana Schetz, Moralność, psychoanaliza, naturalizm. Kant i Freud o motywacji moralnej

***

 • Andrzej Bronk, Czym zajmuje się filozofia religii?
 • Krzysztof Posłajko, Semantyczne założenia sceptycyzmu kartezjańskiego
 • Anna Głąb, Sytuacje tragiczne. Próba analizy na podstawie Hekabe Eurypidesa, Rosmersholmu Henryka Ibsena i Klientki Pierre’a Assouline’a
 • Marcin M. Bogusławski, Homo sacer w świecie chaosu. Szkic o związkach Agambena z Nancym  i Serres’em

Recenzje

 • Jarosław Skurzyński, Philosophia perennis, rec. z: T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t.1, Znak, Kraków 2009.
 • Andrzej Dąbrowski, O języku filozofii analitycznej, Rec. z: P. Prechtl, (red.), Leksykon pojęć filozofii analitycznej, tłum. J. Bremer, Kraków: WAM 2009, s. 320.

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 12

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 12 (2010)