Spis treści

  • Graham Oppy, Modalne argumenty teistyczne (przełożył Adam Łukasik)
  • Maciej Karpiński, Wykrzyknik – istnienie – zmiana
  • Anna Kozanecka-Dymek, Stosowalność języka niektórych systemów logiki temporalnej w naukach przyrodniczych
  • Kamila Maria Dolata, Świat wyobraźni Bruno Schulza jako świat możliwy. Próba zastosowania ecowskiej teorii narracji
  • Malwina Rolka, Nietzsche i Gombrowicz: O ludzkiej potrzebie formowania chaosu
  • Sławomir Piechaczek, Biografia intelektualna Emila Ciorana
  • Błażej Baszczak, Tożsamość człowieka a pojęcie narracji

Recenzje

  • Julita Orzelska, O cierpieniu, Rec. z V. Andreoli, Zrozumieć cierpienie. Kraków 2009
  • Ireneusz Ziemiński, Poezja jako narzędzie filozofii, Rec. z A. Wierzbicki, Fotografia rodzinna. Lublin 2010

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF:  Analiza i Egzystencja nr 14

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 14 (2011)