Spis treści

  • Paweł Gładziejewski,Świadomość fenomenalna a problem intencjonalności. O intencjonalności fenomenalnej
  • Katarzyna Szymańska, Czy hipoteza Wielkiej Iluzji jest problemem dla teorii percepcji?
  • Daria Schetz, Hipotonia ortostatyczna i zespół zamknięcia a fizjologia świadomości
  • Joanna Zegzuła-Nowak, Postulat jasności w polemikach metafilozoficznych Kazimierza Twardowskiego
  • Dominika Boroń, Wybór obiektywnej niepewności jako postawa filozofii egzystencji. Søren Kierkegaard i Odo Marquard
  • Justyna Wodzik, Krótka historia macierzyństwa w ujęciu feministycznym

Recenzja i polemika

  • Ireneusz Ziemiński, Summa filozofii chrześcijańskiej, Rec. z: Stanisław Judycki, Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Wydawnictwo „W drodze”, Poznań 2010, s.268.
  • Stanisław Judycki, Bóg i inne osoby – odpowiedź na zarzuty Ireneusza Ziemińskiego

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 16

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 16 (2011)