Spis treści

  • Stanisław Judycki, Natura relacji epistemicznej
  • Katarzyna Niebrój, Subiektywne – intersubiektywne – obiektywne w ujęciu G. Fregego
  • Jan Wawrzyniak, Czy kompetencja językowa jest wiedzą?
  • Robert Rogoziecki, Co to jest zawartość pojęcia? Sądy analityczne i syntetyczne według C. I. Lewisa
  • Adriana Schetz, Luka eksplanacyjna a pojęcia własności fenomenalnych. Stanowisko Josepha Levine’a
  • Paweł Sikora, Locke’owskie pojmowanie przestrzeni a treść percepcji
  • Adam Andrzejewski, Ontologia czterowymiarowa a podróż w czasie. Analiza argumentu Theodore’a Sidera

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 17

 

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystecja 17 (2012)