Spis treści

 • Stanisław Judycki, Filozofia i świat współczesny
 • Andrzej Dąbrowski, Radykalna interpretacja intencjonalności w filozofii Martina Heideggera
 • Dawid Kolasa, Rola poznania naukowego w filozofii Karla Jaspersa

***

 • Richard G. Swinburne, Argument z celowości, przeł. Ryszard Mordarski
 • Barbara Kromolicka, Organizująca siła miłości
 • Anna Kawalec, <Droga> i drogi w sztuce performance

Recenzje

 • Jaromir Brejdak, Miejsce Boga w filozofii Maksa Schelera, rec. z: Maria M. Baranowska, Bóg w myśli Schelera, Kraków 2011.
 • Łukasz Czajka, Dokąd zaprowadzi nas etyka hermeneutyczna?, rec. z: Andrzej Przyłębski, Etyka w swietle hermenutyki, Warszawa 2010.
 • Radosław Żyszczyński, Immanentny Bóg Spinozy, rec. z: Jolanta Żelazna, Substancja jak światło?, Toruń 2010.
 • Andrzej Perzyński, U żródeł wyobrażeń o współczesności, rec. z: Charles Tylor, Nowoczesne imaginaria społeczne, Kraków 2010.
 • Mikołaj Ratajczak, Między radykalnym doświadczeniem egzystencji a radykalną polityką, rec. z: Jaromir Brejdak, Cierń w ciele.  Myśl apostoła Pawła w filozofii współczesnej, Kraków 2010.
 • Bożena Czernecka-Rej, Problem jednej filozofii nauk formalnych, rec. z: Zygmunt Hajduk, Zarys filozofii nauk formalnych, Wydawnictwo KUL, Lublin 2011.

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 18

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 18 (2012)