HOMO INTERPRETATIVUS. Obraz człowieka w myśli hermeneutycznej
pod redakcją Andrzeja Przyłębskiego

 • Andrzej Przyłębski, Słowo wstępu
 • Andrzej Bronk, Kategoria godności człowieka w świetle hermeneutyki
 • Paweł Dybel, Pytanie o człowieka w hermeneutyce Gadamera
 • Andrzej Przyłębski, Antropologia hermeneutyczna Wilhelma Diltheya
 • Wiesław Małecki, Wilhelm von Humboldt jako prekursor antropologii hermeneutycznej
 • Jaromir Brejdak, Majeutyczny autoportret – obraz człowieka w hermeneutycznej praksis Kierkegaarda, przeł. Aleksandra Szulc
 • Maciej Potępa, Obraz człowieka w filozofii Schleiermachera
 • Michael Großheim, Hermeneutik der Faktizität. Überlegungen im Anschluss an Heidegger
 • Andrzej Wierciński, Paula Ricoeura antropologiczna hermeneutyka osoby jako l’homme capable
 • Riccardo Dottori, Welterfahrung und Dialog: die zwei Hauptgrundsätze des hermeneutischen Menschen
 • Włodzimierz Lorenc, Możliwości i ograniczenia hermeneutycznego ujęcia człowieka
 • Hermann Lang, „Daj głos boleści…”. Przyczynek do hermeneutycznego podejścia w psychoanalizie, psychoterapii i psychiatrii, przeł. Mikołaj Ratajczak
 • Ferdinand Fellmann, Samorozumienie nowoczesnego człowieka w świetle ewolucji, przeł. Katarzyna Wejman
 • Franz Josef Wetz, Człowiek jako niemożliwość. Antropologia fenomenologiczna, przeł. Wiesław Małecki
 • Rainer Adolphi, Die macht der herrschenden verstehbarkeit. Über bedingungen eines nicht-trivialen Zusammenhangs von antropologie und hermeneutik

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 19

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 19 (2012