Spis treści

  • Esej: Peter W. Zapffe (Norwey), Ostatni Mesjasz, przeł. Andrzej Trzeciak

Recenzja

  • Małgorzata Gryszczuk (Poland, Pedagogical University at Cracow), Odkrywając tajemnice egzystencji, rec. z: Czesława Piecuch, Metafizyka egzystencjalna Karla Jaspersa, Kraków: Universitas 2011, s. 302.

Cały numer czasopisma do pobrania w formacie PDF: Analiza i Egzystencja nr 21

Contents

  • Essay: Peter W. Zapffe (Norway), The Last Messiah (transl. Andrzej Konrad Trzeciak)

Review

  • Małgorzata Gryszczuk, Revealing the Misteries of Existence, review from: Czesława Piecuch, Metafizyka egzystencjalna  Karla Jaspersa, Kraków: Universitas 2011

Download issue in PDF: Analiza i Egzystencja nr 21

Renata ZieminskaAnaliza i Egzystencja 21 (2013)