Nowy system elektronicznego zgłaszania artykułów:

Czasopismo Analiza i Egzystencja ma swój panel pod adresem:

https://wnus.edu.pl/aie/pl/

 

Analiza i Egzystencja to kwartalnik filozoficzny publikowany w wersji papierowej (jest to wersja podstawowa) oraz w wersji on-line.
Streszczenia indeksowane są w bazie CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities),
a pełne teksty, w formacie *.pdf, w bazie DOAJ (Directory of Open Access Journals) oraz w bazie VSL (Virtual Science Library). W styczniu 2016 roku AiE została przyjęta do bazy SCOPUS największej bazy abstrkatów i cytowań dla recenzowanych czasopism.
Wszystkie teksty w plikach *.pdf są dostępne na tej stronie. Czasopismo należy do systemu Open Access.
Od 2015 roku Analiza i Egzystencja jest na liście ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities).

ISSN 1734-9923,  e-ISSN 2300-7621


This is an open access journal which means that all content is freely available without charge to the user or their institution.
Users are allowed to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of the articles in this journal without asking prior permission from the publisher or the author. This is in accordance with the DOAJ definition of open access DOAJ. There are no submitting nor processing charges for publication.
The journal has been approved for inclusion in ERIH PLUS. The ERIH PLUS listing of the journal is available at ERIH PLUS.


Erih Plus

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/about

http://doaj.org/http://www.mvslalgeria.org/

Renata ZieminskaAiE.About